sâmbătă, 28 noiembrie 2015

Brad bătrîn

Imagini pentru nicolae iorga
A fost tăiat un brad bătrîn
Fiindcă făcea prea multă umbră
Şi-atuncea din pădurea sumbră
S-a auzit un glas păgîn:

„O, voi ce-n soare cald trăiţi
Şi aţi răpus strămoşul nostru,
Să nu vă strice rostul vostru,
De ce sînteţi aşa grăbiţi?

În anii mulţi cît el a fost,
De-a lungul ceasurilor grele,
Sub paza crengilor rebele,
Mulţi au aflat un adăpost.

Moşneagul stînd pe culme drept
A fost la drum o călăuză
Şi-n vremea aspră şi hursuză
El cu furtunile-a dat piept.

Folos aduse cît fu viu,
Ci mort acuma cînd se duce,
Ce alta poate-a vă aduce,
Decît doar încă un sicriu?!...”.

NICOLAE IORGA (n. 5 iunie 1871 – d. 27 noiembrie 1940, asasinat)

Niciun comentariu: