duminică, 27 mai 2012

Canalul Dunăre - Marea Neagră 26 mai 1984. O zi înscrisă cu litere de aur în cronica marilor ctitorii socialiste ale României. Inaugurarea Canalului Dunăre – Marea Neagră.

„Vor trece decenii, secole, milenii şi multe din construcţiile de astăzi – şi întreprinderi, şi locuinţe, şi altele – vor fi, fără îndoială, refăcute pe o bază nouă. Dar, peste secole şi milenii, această nouă magistrală va rămîne permanent ca o mărturie vie a forţei şi capacităţii creatoare a poporului român, a societăţii noastre socialiste, a generaţiei noastre care a schimbat cursul Dunării creîndu-i o nouă cale, care va dăinui cît timp va dăinui planeta noastră” – 
Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România. (Fragment din cuvîntarea rostită la Agigea, în ziua inaugurării monumentalei construcţii).


miercuri, 16 mai 2012

Hidrocentrala Porţile de Fier - 40


Cu inspiraţia de a-mi propune şi aborda ca subiect de compunere “Hidrocentrala Porţile de Fier”, la acea vreme nou dată în funcţiune, în toamna anului 1972 aveam să cîştig faza pe sector a Olimpiadei de Română, luînd, realmente, prin surprindere consiliul profesoral al şcolii cu profil energetic pe care o urmam. O carte, primită drept premiu din partea şcolii, pe care o păstrez în bibliotecă, îmi trezeşte şi azi emoţia acelui moment, stimulîndu-mi nostalgia trecutului. De atunci mi-a rămas întipărită în minte data de 16 mai 1972, ziua inaugurării oficiale, în prezenţa preşedinţilor României şi Iugoslaviei, Nicolae Ceauşescu, respectiv Iosip Broz Tito, a acestei minuni tehnologice de pe Dunăre – „Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier” –, simbol al potenţialului ingineresc şi industrial de care dispuneau cele două state la acel moment, dar şi al colaborării lor parteneriale, economice şi politice. Inaugurare de la care se împlinesc azi, iată, 40 de ani. 

Lucrările de construcţie a hidrocentralei fuseseră deschise în septembrie 1964. A fost imaginat şi realizat proiectul unui modul tehnico-arhitectonic funcţional, simetric şi unitar, avînd două centrale hidroelectrice, una spre malul românesc, cealaltă spre malul iugoslav, despărţite de barajul deversor, acesta avînd o înălţime de 74 m, o lungime de 441 m şi dispunînd de 14 guri deversoare. Lacul de acumulare, format şi stăpînit de colosalul zid din beton armat, are peste 2 miliarde metri cubi de apă şi o lungime de 120 km!  Tranzitul naval se face prin două ecluze poziţionate simetric în raport cu axa geometrică a barajului. Este vorba despre un sistem de ecluzare a apei în două trepte, la o diferenţă de nivel de 30 m, pe principiul vaselor comunicante. Modulul hidroenergetic dispune de cîte 6 turbine Kaplan de cca. 180 MW fiecare, puterea instalată a întregului sistem energetic fiind de 2160 de MW. Axul unei turbine are 18 m lungime, fiecare din cele 6 palete ale uneia cîntărind 20 de t. Numai rotorul unui generator cîntăreşte 600 t! Greutatea totală a unei turbine este de 3680 t. O singură turbină „înghite” un debit necesar de apă de 800 mc/s. 

Amplasată la 15 km în amonte de Municipiul Drobeta Turnu-Severin, „Hidrocentrala Porţile de Fier” este cea mai mare de pe întreg fluviul Dunărea şi cea mai mare din România, asigurînd, cu cei 1080 de MW putere instalată, peste 50% din energia hidroelectrică a ţării. În anul 1978, la 60 de km în aval, s-a dat în exploatare şi Hidrocentrala Porţile de Fier II, cu o putere instalată de 250 MW, exploatată şi ea în parteneriat cu partea sîrbă, puterea totală cumulată a acestui sistem fiind de 500 MW. Astfel, o dată cu intrarea în funcţiune şi a acestei a doua hidrocentrale în zonă, s-a putut vorbi de atunci despre „Complexul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I şi II”. Tezaur de mîndrie şi pricepere naţională, mărturie nepieritoare peste timp a unei epoci de construcţie şi dezvoltare economico-socială fabuloasă din istoria poporului român.


duminică, 13 mai 2012

Fetele de AUR ale României


Campionatele Europene de gimnastică feminină disputate în aceste zile la Bruxelles s-au încheiat cu victoria strălucitoare a echipei României – în componenţa Sandra Izbaşa, Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Diana Bulimar şi Raluca Haidu (în fotografie) – care a cîştigat medalia de aur, fiind urmată de echipele Rusiei şi Italiei.
În ultima zi a întrecerilor, la finalele pe aparate, SANDRA IZBAŞA (Steaua), a cîştigat medalia de aur în proba de sărituri, CĂTĂLINA PONOR (Dinamo Bucureşti), aur la bîrnă şi argint la sol şi LARISA ANDREEA IORDACHE (Dinamo Bucureşti), debutantă la un campionat european, aur la sol şi argint la bîrnă!
Revenirea în urmă cu doi ani la conducerea lotului naţional a antrenorilor MARIA BITANG şi OCTAVIAN BELU a readus România în vîrful ierarhiei europene şi mondiale, acolo unde gimnastica feminină se află, una peste alta, de peste 35 de ani. Din care, 31 sub coordonarea celor doi super-tehnicieni!
Felicitări tuturor şi succes deplin la apropiatele Jocuri Olimpice de la Londra!  

luni, 7 mai 2012

8 Mai – Ziua Partidului


Se împlinesc 91 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. Prilejul îmi poartă un gînd de simpatie şi solidaritate către toţi cei care, deschis ori numai în adîncul inimii şi conştiinţei lor, îşi asumă umana, dar atît de incomoda calitate de comunişti şi socialişti în România şi în lumea de azi.

Îi salut pe toţi cei care, într-un cadru organizat sau numai individual, militează cu convingere şi  devotament pentru nobilele idealuri ale socialismului, pentru cauza dreaptă a Partidului Comunist Român, pusă în serviciul dreptăţii sociale şi al reconstrucţiei Patriei.

Aduc omagiul meritat tuturor eroilor cunoscuţi sau anonimi ai mişcării comuniste şi muncitoreşti din ţara noastră, care, pe frontul luptei revoluţionare sau ideologice, ori pe frontul muncii, au servit cu credinţă cauza partidului comunist şi a clasei muncitoare din România şi de pretutindeni.

Nutresc simpatie şi respect faţă de tovarăşii care au făcut parte din ultimul Comitet Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi port o pioasă amintire acelora dintre ei care s-au eliberat prin moarte, într-un fel sau altul, de suferinţele şi umilinţele îndurate în anii cumpliţi de detenţie politică.

Îmi exprim convingerea că idealul socialist, cauza şi crezul politic ale Partidului Comunist Român trăiesc în inimile şi conştiinţele celor mai buni dintre noi, iluminîndu-ne calea, prin adevăr şi speranţă, spre viitor.

Salutări revoluţionare!