luni, 7 mai 2012

8 Mai – Ziua Partidului


Se împlinesc 91 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român. Prilejul îmi poartă un gînd de simpatie şi solidaritate către toţi cei care, deschis ori numai în adîncul inimii şi conştiinţei lor, îşi asumă umana, dar atît de incomoda calitate de comunişti şi socialişti în România şi în lumea de azi.

Îi salut pe toţi cei care, într-un cadru organizat sau numai individual, militează cu convingere şi  devotament pentru nobilele idealuri ale socialismului, pentru cauza dreaptă a Partidului Comunist Român, pusă în serviciul dreptăţii sociale şi al reconstrucţiei Patriei.

Aduc omagiul meritat tuturor eroilor cunoscuţi sau anonimi ai mişcării comuniste şi muncitoreşti din ţara noastră, care, pe frontul luptei revoluţionare sau ideologice, ori pe frontul muncii, au servit cu credinţă cauza partidului comunist şi a clasei muncitoare din România şi de pretutindeni.

Nutresc simpatie şi respect faţă de tovarăşii care au făcut parte din ultimul Comitet Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi port o pioasă amintire acelora dintre ei care s-au eliberat prin moarte, într-un fel sau altul, de suferinţele şi umilinţele îndurate în anii cumpliţi de detenţie politică.

Îmi exprim convingerea că idealul socialist, cauza şi crezul politic ale Partidului Comunist Român trăiesc în inimile şi conştiinţele celor mai buni dintre noi, iluminîndu-ne calea, prin adevăr şi speranţă, spre viitor.

Salutări revoluţionare!

Niciun comentariu: