miercuri, 3 februarie 2016

Actualitatea vremurilor de demult

„Numai oamenilor de rînd poate să le treacă prin minte gîndul de a căuta în scrierile lui Eminescu oglindirea vieţii lui individuale. Oameni de seama lui ştiu că durerile lui erau durerile tuturora şi plăcerile lui, plăcerile tuturora. Şi puţine sînt, în adevăr, plăcerile de care el a putut să aibă parte în viaţa lui.

El avea cuvinte să cheme pe Ţepeş-Vodă şi să-l roage ca să facă într-o parte temniţă, iar într-alta o casă de nebuni şi să-i îndesuie pe unii ici, pe alţii colo. Nu mă bate gîndul să mă fac judecător al societăţii în care trăiesc, căci omului nevoiaş nu-i rămîne decît să se retragă într-un colţ şi să tacă. E mai presus de toată îndoiala că, atunci cînd trăia dînsul, erau în ţara asta destui oameni şi pentru temniţă şi pentru casa de nebuni.

Erau atunci oameni care cheltuiau fiecare în cîte un singur chef mai mult decît pot să agonisească sute de alţii muncind timp de un an de zile. Erau oameni care mîncau la o singură masă mai mult decît mîncau o mie de alţii într-o săptămînă. Erau oameni care risipeau cu cai, cu cîini, cu femei şi cu alte lucruri galante mai mult decît era destul spre a hrăni un colţ de ţară. Erau oameni care-şi făceau din nimic averi mari, şi oameni care ocupau trei-patru funcţii cu belşug retribuite. Dar, acestea sînt banalităţi, pe care toţi le ştim şi mai ştim şi altele care nici că s-ar putea spune în auzul tuturora.

Intrat în asemenea societate, omul sărac nu putea să-şi păstreze independenţa şi curăţenia inimii, căci prea erau mari exigenţele celorlalţi, şi prin muncă onestă nicăiri nu se poate agonisi atît cît trebuie să risipeşti pentru ca să nu fii luat în bătaie de joc. Nu îi rămînea, deci, lui Eminescu decît să facă şi el ceea ce vor mai fi făcînd şi alţii – să trăiască în smerită retragere. El, însă, n-a făcut lucrul acesta, căci se gîndea mai mult la ceea ce are să fie decît la ceea ce este”. Ioan Slavici - Amintiri (1924).

Niciun comentariu: