joi, 25 ianuarie 2018

Centenar în anul centenar. Nicolae Ceaușescu


       Astăzi marcăm centenarul nașterii lui Nicolae Ceaușescu. Om de rînd și conducător de excelență. Om și conducător dintre aceia care au făcut sacrificiul suprem pe altarul existenței de-sine-stătătoare a națiunii române. Un mare om, între mari oameni. Oamenii unei epoci fabuloase, de organizare, construcţie şi dezvoltare economică, de etică civică și justiție socială, de libertate și democrație în responsabilitate. Revăzîndu-i prin ochii minții și retrăind amintirea nepieritoare a muncii, faptelor și realizărilor lor, a sacrificiilor lor idealiste, simt un gol în stomac, adesea... Știți, oamenii aceștia au fost și sînt chiar părinții sau bunicii noștri! Oare, în zadar a fost totul? Unde ești, Patrie? Ce bărbați aveai odată...!
       Îmi rămâne mîndria de a fi fost şi eu contemporan cu epoca aceea, cu oamenii ei minunați, cu bravul preşedinte al României socialiste. Multă apă va curge dinspre tîmplele Carpaților spre Dunăre și Marea cea Mare, pînă se va mai naşte Patriei un asemenea conducător!

Niciun comentariu: