duminică, 25 ianuarie 2015

Consideraţii despre capitalism, terorism

„...Ideologii şi apologeţii capitalismului încearcă din nou să prezinte proprietatea capitalistă şi societatea împărţită în asupritori şi asupriţi – care din punct de vedere istoric, cum se spune, şi-a trăit traiul – ca formă superioară a relaţiilor de producţie şi sociale. După cum se ştie, proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producţie este rezultatul violenţei, al forţei şi reprezintă o încălcare a legilor naturii şi sociale, o rupere a echilibrului în societatea omenească. Socialismului îi revine menirea istorică de a restabili echilibrul în conformitate cu legile dezvoltării societăţii omeneşti, lichidînd pentru totdeauna societatea împărţită în clase, proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producţie, exploatarea omului de către om şi realizînd un echilibru nou, pe baza proprietăţii comune asupra mijloacelor de producţie, asigurînd deplina egalitate şi echitate socială între toţi oamenii muncii, între toţi cetăţenii fiecărei ţări.”(...)

„(...) Evoluţia vieţii economice mondiale, agravarea crizei economice au determinat o înrăutăţire deosebită a situaţiei ţărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe au ajuns la aproape un trilion de dolari. Trebuie spus deschis că sistemul financiar-bancar, politica dobînzilor înalte practicate de ţările capitaliste dezvoltate, şi îndeosebi de Statele Unite ale Americii, poartă principala răspundere pentru situaţia care s-a creat. De fapt, capitalul financiar s-a transformat astăzi în principalul factor de asuprire şi exploatare neocolonialistă.

La Tokyo s-au întîlnit recent şapte mari state capitaliste industrializate, care au adoptat mai multe declaraţii, printre care una în problemele economice. Lăsînd la o parte faptul în sine că problemele economice mondiale, problemele lumii contemporane nu se pot soluţiona de un grup sau altul de state, ci numai de toate statele lumii, şi în primul rînd în cadrul Naţiunilor Unite, trebuie să spunem că declaraţiile – mă refer, îndeosebi, la declaraţia economică – arată o orientare spre menţinerea poziţiilor de dominaţie a capitalului financiar, a imperialismului şi de nesocotire a intereselor altor popoare şi, îndeosebi, ale ţărilor în curs de dezvoltare. Referirile la faptul că se va acţiona pentru unele soluţii individuale ale diferitelor probleme, ale datoriilor unora sau altora nu corespund realităţii. Problemele grave ale subdezvoltării nu se pot soluţiona prin promisiuni vagi, la adăpostul cărora se continuă vechea politică de asuprire şi dominaţie neocolonialistă, ci înlăturarea cu desăvîrşire a vechii politici, printr-o politică cu adevărat nouă, de egalitate între toate naţiunile lumii!”(...)

„...Consider că declaraţia adoptată de cele 7 state la Tokyo în aşa-zisa problemă a terorismului reprezintă un mare pericol, care poate duce la noi acte de agresiune militară împotriva unor ţări independente. Este necesar să se pună capăt cu desăvîrşire oricăror asemenea acţiuni!”(...)

„Deoarece se discută mult în ultimul timp despre problemele terorismului pe plan mondial, aş dori să menţionez şi cu acest prilej că acţiunile teroriste, terorismul de stat constituie un mare pericol pentru pacea şi colaborarea internaţională. Terorismul nu a constituit şi nu poate reprezenta, în nici o împrejurare, o formă a luptei politice şi de eliberare naţională. Este necesar însă să se înţeleagă că lichidarea terorismului presupune înlăturarea cauzelor care îl stimulează. Represiunile militare împotriva populaţiei civile, a bărbaţilor, femeilor şi copiilor, bombardamentele sau alte forme ale terorismului de stat nu constituie calea de combatere a terorismului – dimpotrivă, pot determina o intensificare a acestuia”.


(Pasaje extrase din cuvîntarea lui Nicolae Ceauşescu, din 8 mai 1986, rostită la aniversarea a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român). 

Niciun comentariu: