miercuri, 25 februarie 2015

Patriarhia Română

Se împlinesc în aceste zile 90 de ani de la întemeierea Patriarhiei Române, instituţie de înalt prestigiu şi reprezentativitate a spiritualităţii ortodoxe româneşti. Dacă în anul 1885 Biserica Ortodoxă Română, sub păstorirea vrednicului de pomenire mitropolit-primat Calinic Miclescu, îşi obţinuse autocefalia (emanciparea şi autoconducerea) faţă de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, tocmai ca o recunoaştere şi în plan religios a Independenţei Statului Român, de la 1877, ridicarea Bisericii Naţionale la rangul de Patriarhie, în anul 1925, a reprezentat urmarea şi afirmarea trebuitoare şi în plan spiritual a Reîntregirii Naţionale de la 1918, întruchipînd, peste curgerea frămîntată a vremurilor, definiţia de înaltă fidelitate a unităţii, statorniciei şi valorii ecumenice româneşti. Amintesc, după cuviinţă, că întîiul ierarh urcat în scaunul de Patriarh al României a fost Miron Cristea (1868-1939).

Imagini pentru biserica mitropoliei bucuresti
(Fotografie reprodusă din b365.ro)

Niciun comentariu: