duminică, 1 martie 2015

Femeia – eterna poveste, suprema iubire…

Ilustrată preluată din metropotam.ro

Închinare femininelor

de Adrian Păunescu 

Din casă în casă, din floare în floare,
Viaţă răsare, viaţă mai moare,
Dar ce e durabil, în inimă, oare?

Şi cale începe şi cale se-ncheie,
Dar tot ce-i durată e numai femeie,
Doar ea e menită de-a pururi să steie.

Bunică, iubită şi mamă şi fiică,
Ea este regina ce-n veci nu abdică,
Oricît de firavă-i şi blîndă şi mică.

E şarpele casei şi stea între astre,
Mereu între trudă, nesomnuri şi glastre,
Tămadă, în veci, ostenelilor noastre.

Bărbaţii pămîntului toţi se înclină,
Spre tine, fiinţă curat feminină,
În tot ce-i păgîn tu eşti partea divină.

De gen feminin sînt atîtea pe lume,
Idei, simţăminte şi lucruri şi nume
Au fost hărăzite într-astfel, anume.

Un vechi feminin se numeşte natură,
Organul rostirii, la noi, este gură
Şi milă e inima care se-ndură.

Şi e mîngîiere, în fiece mînă,
Şi-o oaie mioară, la fiece stînă,
Şi-o veche baladă şi-o doină se-ngînă.

Destinul se cheamă, mai limpede, soartă,
Venim din ţărînă, intrăm pe o poartă
Şi muzica este o parte din artă.

Iubirea, la noi, tot acolo se pune,
Miracolul însuşi îşi spune minune,
De gen feminin sînt cuvintele bune.

În ziua aceasta, de dulce şi bine,
Noi, aspri bărbaţi ai tandreţii puţine,
Adînc ne-nclinăm către voi, feminine.

Cinstim primăvara, în voi înviindă,
Şi nu-i mărţişor ce-ar putea să cuprindă
Această chemare şi-această colindă.

Colinda cu mamă, colinda cu ţară,
Colinde ce-n veci s-au născut să nu moară,
Colinda de iarnă, colinda de vară.

Colinda uitare, colinda idee,
Colinda lumină, colinda scînteie,
Colinda iubire, colinda femeie.

La fel e şi pîine, la fel e şi casă,
Spre dulci feminine, stă floarea să iasă,
În ploaie e iarba, muşcată de coasă.

Cădere, suire şi mare şi zare,
Şi dicţionarul aproape că doare,
Cîntînd femininele lui tutelare.

Şi e îndrăzneală, mereu, peste teamă,
Colindă, acum, feminine de seamă:
Sărut mîna, Ţară! Sărut mîna, Mamă!


(Din volumul „Infracţiunea de a fi”, Ed. Păunescu şi Fundaţia Iubirea, 1996).

Niciun comentariu: