vineri, 3 februarie 2012

Calea-ntoarsă!

(Clipa de poezie)
Ruptă-i lumea-n oarba-i cale,
Cale scrisă-n calendare,
Dar e-n cale scris de Rău,
Ucigaş de Dumnezeu,
Răul răului apostolat,
Ucigaş de om de stat.
Chiar de-ar fi ca să nu fie
Doar o lume, ci o mie,
Vom porni pe calea-ntoarsă,
Calea-ntoarcerii acasă,
Piară lumea-ntunecoasă!

Coasă-i trebe ierbii-ntoarsă,
Ardere căii rămasă,
Masă-aleargă să ajungă,
Muncitor de cale lungă,
Ungă sufletul să-şi ungă,
Răul soartei să-şi străpungă,
Strivitorii să-şi alungă,
Cu purpura-i prinsă-n vise, 
Visuri stinse reaprinse,
Şi-n palmele-i nepermise,
Cu simboluri interzise
Toate-n piatra Ţării scrise,
Vîrf al lăncii asmuţite,
Lancea clasei prigonite
Şi-a dreptăţii jinduite
Întinată-n vremi amare,
Uitate de calendare.

Dar e-n cale scris să fie
Doar o lume, nu o mie!
E destul pe cît ne-au fost
Vieţi pierdute fără rost!
E destul cît ne cuprinde
Plînsul Patriei cerşinde!
Şi de n-am putea-o face
Să pornim pe cale-ntoarce,
Vom întoarce lumea-n loc,
Cu lancea căii de foc!
Vom întoarce lumea-n cale
Şi calea-i din calendare,
Să străpungem răul sorţii,
Libertate vrem, cu toţii!
Visuri stinse reaprinse,
Flamuri purpuri prinse-n vise
Şi-n palmele nepermise,
Cu simboluri interzise
Toate-n piatra Ţării scrise!

Niciun comentariu: