sâmbătă, 27 decembrie 2014

Capi ai loviturii de stat

25 de ani de la lovitura de stat antisocialistă şi antinaţională (IV)


Saul Bruckner (Silviu Bruckan) 1916-2006. Născut într-o familie de evrei din Bucureşti. Militant kominternist şi nomenclaturist ilegalist. S-a dovedit toată viaţa a fi un oportunist politic fără scrupule.

După 23 August 1944, ca redactor-şef adjunct la „Scînteia”, organul de presă al P.C.R., întreţinea alături de Sorin Toma, redactorul-şef, tot alogen kominternist, cultul dictatorial al Anei Pauker – şi ea din aceeaşi stirpe – şi a susţinut şi instrumentat propagandistic trimiterea în puşcăriile politice a fruntaşilor partidelor istorice, precum şi condamnarea la moarte a lui Lucreţiu Pătrăşcanu, conducător al Partidului Muncitoresc Român (P.C.R.) şi care, după 6 ani de detenţie, a fost executat în aprilie 1954. La sfîrşitul anilor ’50 şi începutul anilor ’60, Bruckan a fost numit reprezentantul României la O.N.U. şi ambasador la Washington (postură în care a comis acea gafă jenantă, fiind surprins şi fotografiat de serviciul secret american... urinînd lîngă maşina ambasadei, pe marginea autostrăzii, împrejurare speculată prompt de presa de can-can, sub titlul „Ambasadorul României în exerciţiul funcţiunii!”). Ulterior, a fost trecut pe linie moartă de Gheorghiu-Dej şi complet marginalizat de Ceauşescu. A uneltit împotriva amîndorura, atît la Moscova cît şi la Washington.

La începutul anului 1989, a semnat „scrisoarea celor şase kominternişti” senili, alături de Constantin Pîrvulescu, Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu (tatăl trădătorului de Patrie Mircea Răceanu) şi Gheorghe Apostol. Pe toţi, Nicolae Ceauşescu i-a absolvit de pedepsele cu închisoarea, hotărîte de instanţele de judecată, sancţionîndu-i cu rezilierea contractelor de locaţiune a caselor de protocol în care domiciliau, de zeci de ani, în Cartierul Primăverii şi le-a repartizat alte locuinţe, în cartiere populare, mai puţin exclusiviste, dar mai potrivite statutului lor de vechi şi devotaţi reprezentanţi ai clasei muncitoare.

Reactivat de Ion Iliescu şi Petre Roman, Silviu Bruckan a fost eminenţa cenuşie a aşa-numitului Front al Salvării Naţionale (a cărui constituire fusese anunţată încă din august 1989, la Radio Europa Liberă, dar care fusese iniţiată în secret în Ungaria, în iunie 1989, cu prilejul semnării Declaraţiei de la Budapesta – printre semnatarii acestei hîrtii mizere antiromâneşti s-au regăsit viitorul ministru de externe al Ungariei,  Geza Jeszensky, capi ai iredentei maghiare, dar şi cunoscute personaje ale propagandei antiromâneşti din exil, între care Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Paul Goma, Vladimir Tismăneanu, Eugene Ionesco şi fiica sa Marie-France Ionesco, Mihnea Berindei, Dinu Zamfirescu, Neagu Djuvara, Ariadna Combes, fiica Doinei Cornea, Doru Braia, Bujor Nedelcovici, Sanda Stolojan, fostul rege Mihai Hohenzollern şi alţii din aceeaşi tagmă antinaţională).

În fine, despre Silviu Bruckan se poate spune că în decembrie 1989 a fost, de facto, organizatorul propagandistic şi ideologic al loviturii de stat şi al inculpării Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, el fiind cel care l-a acuzat pe acesta, în mod public, de masacrarea în acele zile a 64.000 de oameni, minciună bestială, menită să stimuleze ura populară la adresa preşedintelui şi să justifice crima care avea să urmeze...
Cu titlu de curiozitate pentru cei care nu ştiu şi pentru întregirea potretului acestui adevărat cap de iguană al loviturii de stat, Silviu Bruckan, mai adaug că a fost căsătorit cu Alexandra Sidorovici (1906-2000), alogenă kominternistă născută la Constanţa. Aceasta a rămas, cumva, în istoria postbelică a României, nu atît prin mandatul de deputată în Marea Adunare Naţională, pe care l-a deţinut în prima legislatură a forului parlamentar, sau prin funcţia de lector universitar de marxism-leninism din anii ’50, ci, în mod deosebit, prin rolul de acuzator public pe care l-a avut în anii 1945-1946, la aşa-numitul “Tribunal al poporului”, în procesele intentate după război unor personalităţi politice și culturale române, între care cel al Mareşalului Ion Antonescu şi colaboratorilor săi – Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu şi Gen. Piki Vasiliu – toţi condamnaţi la moarte şi executaţi, apoi Pamfil Şeicaru şi Grigore Manoilescu (fratele diplomatului Mihail Manoilescu) – ambii, condamnaţi la moarte – Stelian Popescu şi Nichifor Crainic – condamnaţi la muncă silnică pe viaţă – Pan Vizirescu şi Radu Gyr – condamnaţi la 20, respectiv la 12 ani de închisoare.
Precum vedem, cînd tovarăşa, de fapt, cînd familia Sidorovici-Bruckan bătea cu pumnul în masă şi acuza – acuza ea, în numele poporului român! –, moartea-l aştepta deja pe inculpat la uşă. Ultimul dintre aceştia a fost Nicolae Ceauşescu. Poate ultimul...