sâmbătă, 30 iulie 2011

Dizolvarea Kominternului


Primul număr al ziarului Kominternului,
apărut în mai, 1919, la Moscova şi Petrograd.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comintern

Agenţia sovietică de presă, TASS, a dat publicităţii, la 22 mai 1943, Hotărîrea de dizolvare a Kominternului, ce fusese luată cu exact o săptămînă în urmă. Iată textul deciziei respective, aşa cum a apărut ca ştire de presă:
„Trebuie să constatăm că Internaţionala Comunistă, aşa cum a fost organizată la Congresul din 1919, răspundea necesităţilor acelei perioade. Astăzi, ea se dovedeşte depăşită de evenimente şi realităţi. Sarcina ce se află azi în faţa mişcării internaţionale a muncitorilor nu mai este în concordanţă cu posibilităţile actuale de organizare a Kominternului. Prin urmare, acest fapt reprezintă un obstacol în calea unei puternice consolidări a mişcării muncitoreşti. Războiul mondial nu a făcut decît să accentueze situaţiile în care se aflau partidele comuniste din diferite ţări. În momentul de faţă, sarcina esenţială a popoarelor, în special a clasei muncitoare din Germania, cît şi a celor din celelalte state ale Axei, este aceea de a lupta pentru răsturnarea şi lichidarea regimului fascist existent în aceste ţări.
Comuniştii n-au menţinut niciodată forme de organizare care s-au dovedit depăşite de realităţi. Karl Marx însuşi nu a ezitat să dizolve Internaţionala I-a, atunci cînd a considerat că acest fapt devenise o necesitate. Avînd în vedere toate acestea, Comitetul Executiv al Internaţionalei Comuniste propune:
1. Dizolvarea Internaţionalei Comuniste, ca organ conducător al mişcării muncitoreşti mondiale;
2. Eliberarea partidelor comuniste afiliate de obligaţiile ce le-au revenit în calitatea lor de membre ale Kominternului;
3. Chemarea tuturor partizanilor Internaţionalei la lupta împotriva coaliţiei hitleriste, la înfrîngerea duşmanului clasei muncitoare – fascismul german şi aliaţii săi”.
Propunerea a fost aprobată în unanimitate, după cum a comunicat ulterior ziarul „Pravda”, organul Comitetului Central al P.C.U.S.
Într-un interviu acordat, la vremea respectivă, Agenţiei Reuter, Iosif Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice, a explicat raţiunile deciziei de dizolvare a Kominternului astfel:
„În primul rînd, dizolvarea pune capăt neadevărului potrivit căruia Moscova ar dori să se amestece în politica internă a altor ţări. Totodată, se pune astfel capăt calomniilor proferate de duşmanii comunismului şi ai mişcării muncitoreşti, care pretind că partidele comuniste nu acţionează conform intereselor propriilor popoare, ci pe baza cuvîntului de ordine primit din afara ţărilor lor. Dizolvarea Kominternului permite patrioţilor diferitelor naţiuni însetate de libertate să unească toate forţele progresiste ale ţărilor respective, indiferent de opiniile lor politice sau convingerile lor religioase, pentru a forma Frontul Comun de Eliberare Naţională, avînd drept scop intensificarea luptei împotriva fascismului. De asemenea, această decizie va permite patrioţilor din toate ţările să unească popoarele dornice de libertate într-un front internaţional împotriva ameninţării hitleriste de hegemonie mondială, să stabilească reperele viitoarei cooperări între naţiunile lumii, pe principii de egalitate şi respect reciproc”.
Aviz nostalgicilor politicilor kominterniste, mondialiste şi antinaţionale!

Niciun comentariu: